Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać - 2019”.

2. Projekt pn. Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”.

4. Projekt pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”.

5. Projekt pn. „Zakup czujników kontroli jakości powietrza wraz z tablicami LED dla Gminy Nadarzyn w ramach MIWOP Mazowsze 2019”.

6. Projekt pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego”.

7. Projekt pn. „Budowa wiaty rowerowej w miejscowości Rusiec”.

8. Projekt pn. „Budowa FlowPark’u w miejscowości Stara Wieś".

9. Projekt pn. „Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w miejscowości Wolica”.

10. Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”.

11. Projekt pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nadarzynie”.

12. Projekt pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla Przedszkoli i Żłobka w Gminie Nadarzyn”.

13. Projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolica”.

14. Moje kompetencje - mój sukces.

15. Projekt pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nadarzyn”

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.