Urząd Gminy w Nadarzynie

W gminie Nadarzyn  funkcjonuje 11 placówek przedszkolnych (3 publiczne, i 8 niepublicznych), 5 szkół podstawowych (4 publiczne, 1 niepubliczne), oddziały przedszkolne przy 3 szkołach podstawowych (SP Wola Krakowiańska, SP Młochów, SP Kostowiec, SP Nadarzyn), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu (w skład wchodzi: SP Rusiec oraz Publiczne Przedszkole w Ruścu) i Liceum Ogólnokształcące.

Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego i liceum.

Publiczne przedszkola:

1. Publiczne Przedszkole w Młochowie
ul. Źródlana 3, tel. 22 729 90 19
http://ppmlochow.nadarzyn.pl/

2. Publiczne Przedszkole w Nadarzynie
ul. Sitarskich 2, tel. 22 729 81 70 
http://www.pp.nadarzyn.pl/

3. Publiczne Przedszkole w Wolicy
ul. Przedszkolna 2, tel. 22 729 81 65
www.ppwolica.nadarzyn.pl

Publiczne szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Kostowcu
ul. M. F. Dymman 5, Kostowiec, 05-831 Młochów, tel. 22 729 91 69 
http://www.spkostowiec.nadarzyn.pl/

2. Szkoła Podstawowa w Młochowie
ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów, tel. 22 729 91 40 
http://www.spmlochow.nadarzyn.pl/

3. Szkoła Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie
ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 66
http://www.sp.nadarzyn.pl/

4. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
ul. Jastrzębska 34, Wola Krakowiańska, 05 - 831 Młochów, tel. 22 729 91 81
http://www.spwolakrak.nadarzyn.pl/

Zespoły szkół:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ruścu
ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 97
http://www.sprusiec.nadarzyn.pl/

Licea:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie
ul. Żółwińska 41, tel. 22 739 96 90
http://liceum.nadarzyn.pl/

Żłobki:

Na terenie gminy Nadarzyn funkcjonuje również Gminny Żłobek Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn.
http://www.zlobekrusiec.szkolnastrona.pl/

Gminny Zespół Oświatowy

Obsługę merytoryczno-administracyjną oraz ekonomiczną samorządowych żłobków, publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Nadarzyn, Straży Gminnej i Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie pełni Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie.

NIP: 534-25-05-438
REGON: 361630106
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

BIP Gminnego Zespołu Oświatowego: http://bip.nadarzyn.pl/24,oswiata

Telefon: 22 729 81 85
w. 290 - Maria Aleksińska - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
w. 291 - Renata Szostek - inspektor ds. oświaty
w. 292 - Bożena Gołaszewska - inspektor ds. księgowych
w. 293 - Paulina Olczak - referent ds. administracyjnych
w. 294 - Małgorzata Matyaszek-Markiewicz - inspektor ds. księgowych
w. 296 - Monika Dębowska - Główna Księgowa GZO
w. 297 - Halina Walendzik - inspektor ds. księgowych

e-mail: oswiata@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 08.00 – 17.00
Wtorek – Czwartek: 08.00 – 16.00
Piątek: 08.00 – 15.00

Gminny Zespół Oświatowy przyjmuje interesantów w poniedziałki i środy w godzinach 12.00 – 15.30 oraz piątki w godzinach 12.00 – 14.30 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adresy stron internetowych do niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych funkcjonujących na terenie Gminy Nadarzyn:

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce:

1. https://pl-pl.facebook.com/Bajkowy-lasek-1639074719649503
2. https://przedszkole-kubus.com (żłobek „Alicja” mieści się w budynku przedszkola „Kubuś”)

Niepubliczne przedszkola:

1. http://przedszkolemaluch.pl/
2. http://przedszkolenadarzyn.pl/
3. https://pl-pl.facebook.com/Bajkowy-lasek-1639074719649503/
4. https://pl-pl.facebook.com/7krasnolodkow/  
5. http://przedszkole-kubus.com/
6. http://www.jupikprzedszkole.pl/
7. http://www.przedszkolewkostowcu.com/
8. https://www.faustyna.pl/zmbm/walendow/przedszkole/

Niepubliczne szkoły podstawowe:

1. http://szkolapitagoras.pl/

Niepubliczne szkoły muzyczne:

1. http://muzycznanadarzyn.pl/

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.