Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Gmina Nadarzyn - położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Zajmuje obszar o powierzchni 7340 ha, a zamieszkuje ją ponad 12 783 mieszkańców (dane na dzień 4 lutego 2019 r.). W okresie wiosenno-letnim liczba ludności gminy zwiększa się ze względu na użytkowników działek letniskowych („sezonowych” mieszkańców jest ok. 7000 tysięcy). W skład gminy wchodzi 15 sołectw.

W zagospodarowaniu terenu przeważają grunty orne (60%), użytki zielone, łąki i pastwiska oraz lasy. Największym kompleksem leśnym gminy są Lasy Młochowskie, położone w jej południowo-zachodniej części. W ich obrębie utworzono dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Łęg (12 ha) i Młochowski Grąd (27 ha).

W gminie Nadarzyn jest ok. 1200 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, przemysłowe i mieszkaniowe (większość tych gruntów jest położona wzdłuż trasy katowickiej).
Nadarzyn to miejsce dla tych, którzy cenią sobie spokój i ciszę, bliskość malowniczych terenów zielonych i lasów. Dodatkowym atutem jest bliskość Warszawy i lokalizacja przy trasie katowickiej. Z każdym rokiem Nadarzyn zyskuje miejski charakter. W szybkim tempie wzrasta liczba nowych zabudowań, powstają nowe ulice domów jednorodzinnych i willi.
Intensywnie rozwija się sieć handlowo-usługowa w samym Nadarzynie i w innych miejscowościach znajdujących się na terenie gminy. Wciąż przybywa nowych sklepów i zakładów usługowych co ułatwia mieszkańcom gminy załatwianie najpotrzebniejszych spraw. Na terenie gminy Nadarzyn znajdują się zabytkowe parki: w Bielinach, Młochowie, Paszkowie i Rozalinie (ten ostatni w rękach prywatnego właściciela).

  • -

Korzystne położenie dla inwestorów

Położenie gminy Nadarzyn przy trasie Warszawa-Katowice, oraz niewielka odległość od trasy Warszawa-Kraków, stwarzają możliwość szybkiego i łatwego dojazdu do ekonomicznych centrów kraju (Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków), zaś mała odległość od Warszawy otwiera drogi na całą Polskę i świat.
Z Nadarzyna do Warszawy można dojechać w 30 minut korzystając z usług MZA oraz PKS. Podróż samochodem do lotniska Okęcie w Warszawie trwa ok. 20 minut. Z Nadarzyna do Centrum Warszawy jest ok. 25 km, do lotniska Okęcie - 20 km. Odległości od tras szybkiego ruchu: Warszawa-Kraków - 7 km, Warszawa-Poznań - 20 km.

  • -

Władze Gminy Nadarzyn wspierają wszelką inicjatywę, której celem jest podjęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że działalność ta jest przyjazna środowisku.

Drogi w gminie

Przez gminę Nadarzyn przebiegają drogi krajowe (15 km), wojewódzkie (4 km), powiatowe (43 km) i gminne (190 km - w strategii widnieje 194 km). Układ tych dróg zapewnia sprawne i wygodne połączenie wewnątrz gminy oraz powiązania Nadarzyna z gminami sąsiednimi.

Informacje gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nadarzyn w ostatnich latach dynamicznie wzrasta (w 2000 r. było ich 827, a w marcu 2010 r. już 1378). Ponad 40 spośród nich, to duże firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

Budownictwo mieszkaniowe

W Nadarzynie i sołectwach położonych w północnej części gminy dominuje zabudowa jednorodzinna i małomiasteczkowa. W południowej części gminy, ze względu na jej rolniczy charakter, przeważa zabudowa zagrodowa, co jednak z każdym rokiem ulega zmianie – po opracowaniu i przyjęciu planu przestrzennego zagospodarowania gminy Nadarzyn setki hektarów przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową.
Na terenie gminy Nadarzyn wydawanych jest rocznie ok. 800 pozwoleń na budowę, z czego ponad połowa dotyczy zabudowy mieszkaniowej.

Przemysł

W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Nadarzyn uwzględniono prowadzenie nieuciążliwej działalności przemysłowej oraz działalności usługowej na terenach przyległych do trasy katowickiej.

Handel i usługi

Istnieje możliwości inwestowania na terenie całej gminy, jednak najbardziej dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki obserwuje się wzdłuż trasy Warszawa-Wrocław, gdzie powstają różnorodne firmy.

W gminę Nadarzyn uwierzyli między innymi:
- 3M Poland Sp. z o. o.
- 7bulls.com S.A. (następczyni prawna AS Motors Sp. z o.o.)
- Atlas Sp. z o.o. Wytwórnia klejów i zapraw budowlanych
- Centrum Mody Sp. z o.o.
- DAF Max Truck Sp. z o. o.
- JC Auto S.A.
- Mago S.A. Producent regałów sklepowych i magazynowych
- Man Sp. z o. o.
- Ptak Warsaw Expo
- Metra Poland Aluminium Sp. z o. o.
- Nadarzyn Industrial Park Sp. z o.o.
- Scania Polska S.A.
- Schenker Sp. z o.o.
- Schell - stacja paliw
- Sobkol S.C.
- Volvo Polska sp z o.o.
- Wanzl Sp. z o. o.
- Vitro Warszawa Sp. z o. o.

  • -

Turystyka

Na walory przyrodnicze gminy składają się zabytkowe parki z alejami lipowymi (w Młochowie, Rozalinie, Bielinach i Paszkowie) lasy z malowniczymi pieszymi szlakami turystycznymi oraz pomnikami przyrody i rezerwatami przyrodniczymi (Młochowski Łęg i Młochowski Grąd).
Wśród zabytków na uwagę zasługują: kościół św. Klemensa w Nadarzynie z drewnianą dzwonnicą, która, jako prowizoryczna budowla powstała po wybudowaniu kościoła, zespół pałacowo-parkowy w Młochowie, park i pałac w Rozalinie (obecnie znajduje się w rękach prywatnego właściciela).
W gminie jest 158 miejsc noclegowych (tylko w hotelach, nie licząc miejsc w gospodarstwach agroturystycznych oraz kwater pracowniczych).

  • -

Rolnictwo

Utrzymuje się w południowej części gminy, gdzie przeważają grunty IV i V klasy o uregulowanych stosunkach wodnych. Bliskość producentów i rynków zbytu stwarza dobre warunki do rozwoju gospodarstw specjalistycznych i przetwórstwa owocowo - warzywnego.
Większość z ponad 500 miejscowych gospodarstw indywidualnych ma powierzchnię od 1 do 5 ha.

Budżet gminy w ciągu ostatnich lat:

- w 2018 r. wydatki wykonane 133 222 898,83 zł, w tym wydatki majątkowe 32 615 049,27 zł
- w 2017 r. wydatki wykonane 108 363 814,08 zł, w tym wydatki majątkowe 25 001 028, 021 zł
- w 2016 r. wydatki wykonane 96 903 540,53 zł, w tym wydatki majątkowe 22 024 037, 01 zł
- w 2015 r. wydatki wykonane 79 921 086,97 zł, w tym wydatki majątkowe 15 908 080,27 zł
- w 2014 r. wydatki wykonane 84 363 561,18 zł, w tym wydatki majątkowe 25 430 723,67 zł

Największe inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich kilku lat to:

- rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie;
- rewitalizacja zabytkowego parku w Młochowie;
- budowa nowego Urzędu Gminy Nadarzyn;
- budowa kompleksu boisk sportowych (w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012") Kostowiec;
- budowa kompleksu boisk sportowych (w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012") Rusiec;
- budowa Gimnazjum w Nadarzynie z halą widowiskowo-sportową;
- budowa hali sportowej oraz boisk przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie;
- remont budynku obecnego Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Młochowie;
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej;
- budowa hali widowiskowo-sportowej przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie;
- rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie;
- modernizacja rynku w Nadarzynie;
- budowa świetlicy w Rozalinie;
- rozbudowa przedszkola w Wolicy;
- rozbudowa oczyszczalni w Walendowie;
- skanalizowanie ok. 70% gminy;
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nadarzynie;
- budowa oczyszczalni ścieków w Wolicy;
- budowa nowoczesnych placów zabaw przy publicznych szkołach i przedszkolach;
- budowa kompleksu oświatowego w Ruścu;
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadarzynie i Szkoły Podstawowej w Młochowie;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Pastewnik w Nadarzynie;
- zagospodarowanie terenów zielonych w Walendowie i Wolicy.

  • -

Plany na najbliższą przyszłość obejmują:


- budowę nowych dróg o nawierzchni bitumicznej i modernizację istniejących dróg tłuczniowych;
- budowę nowych chodników,
- położenie kanalizacji na terenie całej gminy.

Infrastruktura - w gminie już są:

- sieci wodociągowe podłączone do ujęć wody w : Nadarzynie, Młochowie(dawne Bieliny), Woli Krakowiańskiej i Walendowie;
- sieci: gazowa na terenie wszystkich sołectw gminy;
- oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Nadarzynie, Młochowie, Kostowcu,Walendowie, Wolicy.
- 100% telefonizacji;
- w dużej mierze zmodernizowane drogi i ciągi pieszo - jezdne;
- połączenie z Warszawą: ZTM i PKS.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.