Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktPozyskane dotacje 2012
1. Projekt dotyczący zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Nadarzynie.
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano na ten cel 20.000 zł.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zakup instrumentów muzycznych dla Nadarzyńskiej Orkiestry Dętej OSP.
Dotacja wyniosła 59% całkowitego kosztu zadania czyli 20.000 zł. Pozostały koszt to środki własne Gminy Nadarzyn. Zakupiono puzon firmy V.Bach, perkusję z werblem firmy Yamaha wraz z ramą, pokrowcami oraz trąbkę firmy Yamaha.


2. Projekt dotyczący prac remontowych na kwaterze polowej na cmentarzu parafialnym w Nadarzynie. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano na ten cel 20.000 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczył środki na sfinansowanie rozbudowy obelisku na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie. Obelisk zostanie rozszerzony o dwie boczne tablice upamiętniające znane z nazwiska ofiary II Wojny Światowej pochowane na cmentarzu w Nadarzynie. Nazwiska żołnierzy Wojska Polskiego oraz osób cywilnych zostały przesłane z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w oparciu o protokoły ekshumacyjne PCK.

Dotacja wynosi 20.000 zł. W ramach dotacji nastąpi rozbudowa istniejącego obelisku oraz poprawienie napisów na 123 krzyżach.


3. Projekt pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Młochowie.
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie do wybudowanego kompleksu boisk w wysokości 500.000 zł. Wybudowany obiekt ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


4. Zakup samochodu strażackiego

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie został zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu RENAULT MIDLUM 300.14 z napędem 4x4. Samochód kosztował 729 tys. zł. Wydatek ten został sfinansowany z sześciu źródeł:
1. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – 150.000 zł
2. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.wfosigw.pl – 150.000 zł
3. Z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 80.000 zł
4. Z Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł
5. Ze środków finansowych otrzymywanych z zakładów ubezpieczeń za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł
6. Ze środków własnych Gminy Nadarzyn – 149.000 zł


5. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole w Ruścu i Kostowcu

Od września 2012 roku w Szkołach Podstawowych w Ruścu i Kostowcu jest realizowany projekt systemowy POKL dz. 9.1.2 „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. W Ruścu dla 2 grup w klasach V i VI, w Kostowcu dla 1 grupy.
W ramach projektu zostaną również sfinansowane bilety do teatru, kina czy na wystawę, a także zakup pomocy dydaktycznych.
Okres trwania projektu: 01.09.2012 – 30.06.2013. Wartość projektu 34.353,00.


6. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III

Szkoły Podstawowe w Nadarzynie, Ruścu, Młochowie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej od września 2012 roku realizują projekt systemowy POKL dz. 9.1.2 „Dobry start szansą na sukces”, którego głównym zadaniem jest wspieranie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III.
Okres trwania projektu: 01.09.2012 – 30.06.2013.
Wartość projektu 131.145,84


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.006 |