Urząd Gminy w Nadarzynie

2017.05.15 - GAZSYSTEM - Aktualna informacja o budowie gazociągu

2017.02.13 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2017.02.09 - Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.12.09 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.12.08 - Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.12.07 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.12.06 - Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.09.08 - Urząd Gminy Nadarzyn - Odpowiedź na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.08.2016 r.

2016.09.05 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.08.31 - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Odpowiedź na pismo Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.08.2016 r.

2016.08.08 - Wójt Gminy Nadarzyn - Odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2016 r.

2016.07.21 - Urząd Gminy Nadarzyn - Odpowiedź na pismo Nadleśnictwa Chojnów z dnia 05.07.2016 r.

2016.07.18 - Urząd Gminy Nadarzyn - Odpowiedź na pismo IFL z dnia 05.07.2016 r.

2016.07.07 - RDOŚ - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2016.07.07 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2016.07.05 - Nadleśnictwo Chojnów - Ścieżka rowerowa wzdłuż gazociągu

2016.07.05 - ILF - Wniosek o zaopiniowanie projektu zjazdu ZZUP Nadarzyn

2016.06.07 - Urząd Gminy Nadarzyn - Informacja dla Mieszkańców

Audycja na antenie POPradia

Dnia 07.04.2016 r. na antenie POPradia, w audycji dotyczącej planowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska wziął udział pracownik Urzędu Gminy Nadarzyn merytorycznie odpowiedzialny za prowadzenie w/w sprawy Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Anna Rodkiewicz. Zainteresowanych zachęcamy do wysłuchania audycji.

2016.03.31 - Wojewoda Mazowiecki - Odpowiedź na pismo z dnia 23.02.2016

2016.03.18 - GAZSYSTEM - Odpowiedź w sprawie alternatywnej trasy

2016.02.23 - Urząd Gminy Nadarzyn - Pismo do Wojewody Mazowieckiego

2016.01.29 - Urząd Gminy Nadarzyn - Brak zgody, propozycja zmiany trasy

2016.01.25 - GEOTEKO - Przystąpienie do robót geologicznych

2016.01.22 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2015.12.30 - Stanowisko lokalnych samorządów

2015.12.07 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2015.11.18 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2015.11.05 - Urząd Gminy Nadarzyn - Opinia w sprawie projektu robót geologicznych

2015.10.16 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2015.10.16 - GEOTEKO, ILF - Projekt robót geologicznych

2015.09.30 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2015.08.13 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2015.07.16 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2015.07.16 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2015.06.18 - Urząd Gminy Nadarzyn - Odpowiedź na pismo ILF z dnia 14.05.2015

2015.05.14 - ILF - Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

2015.06.03 - Urząd Gminy Nadarzyn - Odpowiedź na pismo ILF z dnia 05.05.2015

2015.04.02 - Urząd Gminy Nadarzyn - Sprzeciw wobec realizacji inwestycji na terenie Gminy Nadarzyn

2015.04.02 - GAZSYSTEM - Informacja o rozpoczęciu realizacji inwestycji

2013.06.06 - Urząd Gminy Nadarzyn - Opinia w sprawie lokalizacji gazociągu

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.