Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktPozyskane dotacje 2010
1. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.4, Studia i szkolenia dla kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Młochowie, dofinansowanie 59.040,50 (bez udziału finansowego Gminy Nadarzyn) Projekt pt.: „Impuls rozwojowy dla wiejskiej szkoły w Młochowie poprzez podniesienie kwalifikacji i poziomu wykształcenia 13 nauczycieli stanowiących kadrę szkoły”

Projekt będzie trwał od 01.01.2011 do 31.12.2013 roku. W jego ramach nauczyciele ukończą studia podyplomowe, uzyskają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu; 2 osoby zdobędą uprawnienia do prowadzenia zajęć terapeutycznych; 2 nauczycieli ukończy kursy kwalifikacyjne, a 13 nauczycieli będzie uczestniczyło w serii kursów doskonalących w zakresie m.in. wspomagania rozwoju dzieci, wyrównywania ich szans edukacyjnych, kompetentnej pomocy uczniom z dysfunkcjami utrudniającymi im uczenie się, rozwiązywanie problemów środowiskowo-rodzinnych.

2. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Wolicy, dofinansowanie 4.000.000,00. Projekt będzie realizowany do 31.05.2013 roku.
Projekt pt.: „Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Cheif o przepustowości Qśr.d 350 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolica w gminie Nadarzyn – przedsięwzięciem długo i niecierpliwie oczekiwanym przez mieszkańców”.

W ramach projektu planowane są dwa etapy projektu – pierwszy to budowa oczyszczalni ścieków w Wolicy oraz drugi to budowa kanalizacji sanitarnej.

Na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Wolicy pozyskano również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w wysokości 1.352.000 zł (umowa podpisana we wrześniu 2011 r.).


3. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w latach 2010-2011

W ramach projektu Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizowano dodatkowe 390 godzin zajęć pozalekcyjnych: z informatyki, z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, z języka angielskiego, w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia sportowo-wychowawcze.
Z projektu zakupiony został także drobny sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczno-naukowe. Czas trwania projektu 01.09.2010 – 30.11.2011
DOFINANSOWANIE wyniosło 22.090 zł (wkład własny Gminy Nadarzyn ok. 6.000 zł)


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.015 |