Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica”.

2. Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT - kolejny etap”.

3. Projekt pn. „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”.

4. Projekt pn. „Ja w Internecie”.

5. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać - 2018”.

6. Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu”.

7. Projekt pn. „Zainstalowanie ławek solarnych na Pastewniku oraz w parku na rynku w Nadarzynie”.

8. Projekt pn. „Doposażenie publicznego placu zabaw w miejscowości Krakowiany”.

9. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”.

10. Projekt pn. „Doposażenie OSP Nadarzyn i OSP Młochów w sprzęt służący pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom ze środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości”.

11. Projekt pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Nadarzyn”.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.