Urząd Gminy w Nadarzynie

Baza projektów z otrzymanym dofinansowaniem

Programy, w ramach których Gmina Nadarzyn pozyskała dotacje ze źródeł zewnętrznych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

grafika,miniatura,2657,-.png

8oOfMX67g8f2RF0g5Z270UojOH02aMdaI3ZMTY1ZiLUMGTJk+C4DFBAEAYWj2trawldwae5rE7FnA5HwHajx3Yvh6bPBy8ejNjVCjRqpMYs1miFDhgwZOui5U+YuYYskIlQQBMHW1hZUo13d3FaNzKCaEWGGDBkyZJgspCXCOHojajx9Nige+yIjwgwZMmTIMFn4f99Wt7dD9JgzAAAAAElFTkSuQmCCAA==

XnVYAAAAASUVORK5CYIIA

jDvNgnuiZi4ooAAQIECPz18Hl5kQABAgQIEPhrg+BFAgQIECBA4AMIXiRAgAABAgQ+gOBFAgQIECBA4AMIXiRAgAABAgQ+gOBFAgQIECBA4AMIXiRAgAABAgQ+gOBFAgQIECBA4AP+P8LtVj0ZGE5QAAAAAElFTkSuQmCCAA==

8DOG2G1lE8s7MAAAAASUVORK5CYIIA

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Znalezione obrazy dla zapytania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

eO3m4eHh+fz4P43fqIi4swMlAAAAAElFTkSuQmCCAA==

8DOG2G1lE8s7MAAAAASUVORK5CYIIA

Instytucje, z którymi Gmina Nadarzyn współpracowała w celu pozyskania dotacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mazowsze serce Polski Logo

Fundacja PZU

AkwIgcKdyNdPcfBUi6SYX+P0GwM6oHtEx8AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

8PHnoKk3kjhsgAAAAASUVORK5CYIIA

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

H871zHwcAZxHQAAAABJRU5ErkJgggA=

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ai0Jw4HKd+IcAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Znalezione obrazy dla zapytania wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

ckXsICYikrpK78U4uXEBIp7xHShIgr7a3CsmKI5WLmZBMemhMdINKs1Bw+L18XEc3Ay1HlfR3cV5Z4NdgWJ+BInaPiqb+lJkHuhHechxlJLAzRC3h611aMz3u+F7+oSsOtE4oJj0vKDBaYLJc2fVAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Warszawski Obszar Funkcjonalny
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ebm7C8QQQJY5TSUAgJEhlQAgXZBKAJAuSCUASBekEgCkC1IJANIFqQQA6YJUAoB0QSoBQLoglQAgXZBKAJAuSCUASBekEgCkC1IJANIFqQQA6YJUAoB0+Rca1RzXZ7PRDwAAAABJRU5ErkJgggA=

Miasto Stołeczne Warszawa

wNCuvTv11su5QAAAABJRU5ErkJgggA=

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.