Urząd Gminy w Nadarzynie

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2020 roku została podjęta uchwała Nr XXVI.350.2020 Rady Gminy Nadarzyn, w sprawie wyboru metody ustalenia   oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Zgodnie z Uchwałą podjęto następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 •  25 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • dla każdej osoby, powyżej piątej zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 12,50 miesięcznie
 • 50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca – opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Stawki wyżej wymienione obowiązują od dnia 1 września 2020 r. i należy je regulować na dotychczasowe indywidualne numery kont bankowych lub w kasie Urzędu Gminy.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – tel. 22 729 81 85 wew. 143,147

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!
Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego. 

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym. 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Przerwa w dostawie wody!!!

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w ul. Komorowskiej we wtorek 18 sierpnia od godziny 9:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulicy Komorowskiej i bocznych.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Szczegóły po kliknięciu "więcej".

WAŻNE edukacja domowa
WAŻNE edukacja domowa

Drodzy Rodzice!!!!

Odpowiadając na Wasze potrzeby, wyrażane dużą liczbą telefonów, informujemy, że dla tych z Państwa, którzy mają obawy związane z bezpiecznym powrotem swoich dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach od 1 września 2020 r., rozwiązaniem może okazać się edukacja domowa.

Jest ona formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka zamiast szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Organizują edukację swoich pociech i dobierają indywidualne metody nauczania dostosowane do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod nauczania, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze. Dzieci uczące się w edukacji domowej są zapisane do konkretnej szkoły, przedszkola (tzw. „zerówka”) jednak spełniają swój obowiązek szkolny, przedszkolny poza jej siedzibą.

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie 

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej Nadarzyn i Stara Wieś
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej Nadarzyn

7 sierpnia w godzinach 9:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach:

 • Pruszkowska od Akacjowej do Malwy
 • Fiołkowa
 • Malwy
 • Liliowa
 • Wiosenna
  (stacja 02-1201 Liliowa Koncki)

10 sierpnia w godzinach 10:00 - 14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domu przy ulicy Brwinowskiej 61 (stacja 02-1732 Poziomkowa).

Przypominamy: pogotowie energetyczne 991, numer dla aglomeracji warszawskiej 22 340 41 00.
Szczegółowe informacje na stronie dostawcy.

Rolniku, przygotuj się do spisu!
Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny - obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Szczegóły po kliknięciu "więcej".

Ogłoszenie - praca
Ikona informacji.

Gminny Żłobek Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekunka dziecięca.

Szczegóły po kliknięciu "więcej".

Apel Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie.

 • wszelkie dokumenty można pozostawić w kancelarii Urzędu Gminy (w przegródce oświaty), która pracuje w godzinach pracy urzędu,
 • osobisty kontakt z pracownikami GZO w sprawach pilnych, jest możliwy po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą telefoniczną i elektroniczną: 22 729 81 85.

w. 290 - Maria Aleksińska – oswiata@nadarzyn.pl
w. 291 - Renata Szostek – rszostek@nadarzyn.pl
w. 292 - Bożena Gołaszewska – bgolaszewska@nadarzyn.pl
w. 293 - Paulina Olczak – polczak@nadarzyn.pl
w. 294 - Małgorzata Matyaszek-Markiewicz – mmarkiewicz@nadarzyn.pl
w. 296 - Monika Dębowska – mdebowska@nadarzyn.pl
w. 297 - Halina Walendzik – hwalendzik@nadarzyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i w miarę możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.


Od 1 lipca 2020 r. przyjmowane są elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start tzw. 300+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny. Jest to najszybsza i najbezpieczniejsza forma złożenia wniosku, możliwa za pośrednictwem Państwa banku lub e-PUAP.
28 lipca 2020 r. zostały zrealizowane pierwsze wypłaty świadczenia Dobry Start.
Przypominamy jednocześnie, że od 1 sierpnia 2020 r. możliwe jest składanie wniosków w formie papierowej na świadczenia wymienione wyżej. Forma elektroniczna możliwa nadal.
PRZYPOMINAMY❗❕❗
Okres zasiłkowy na przyznane świadczenie wychowawcze 500+ kończy się 31 maja 2021 r. – nie trzeba w tym roku składać wniosków.
Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w formie papierowej będzie realizowane w GOPS – wejście od strony ul. Granicznej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
OBOWIĄZKOWE maseczki i dezynfekcja rąk.
Prosimy również o terminowe odbieranie świadczeń w formie gotówkowej w BS Piaseczno filia Nadarzyn.

Sekcja świadczeń

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.