Urząd Gminy w Nadarzynie

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane
Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
-

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

szczegóły po kliknięciu "więcej"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
-
Zmiana funkcjonowania komunikacji w długi weekend
Zmiana funkcjonowania komunikacji w długi weekend

W okresie Bożego Ciała i długiego weekendu (11-14.06) nastąpi zmiana organizacji komunikacji:

- 11 czerwca (Boże Ciało) autobusy będą kursować według rozkładu jazdy dnia świątecznego
- 12 czerwca autobusy będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy
- 13 - 14 czerwca - brak zmian w funkcjonowaniu komunikacji

szczegóły: https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2020/06/04/organizacji-komunikacji-w-dniach-10-14-06-2020-r-boze-cialo-i-dlugi-weekend/

Wnioski o szacowanie szkód powstałych po przymrozkach wiosennych
Wnioski o szacowanie szkód powstałych po przymrozkach wiosennych

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku, Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 149 powołał Komisję gminną w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Nadarzyn.

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniach 21-22 maja 2020 r. na terenie gminy, poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków o szacowanie szkód wraz z załącznikami:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty,

do dnia 16 czerwca 2020 roku.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – pok. 222, I piętro lub na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl – co robimy - klęski żywiołowe – rolnictwo – pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Szacowanie obejmuje tylko szkody w uprawach rolniczych i sadowniczych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2020Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08 czerwca 2020 r., został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Gminny Zespół Oświatowy

Załączniki po kliknięciu "więcej".

12 czerwca Urząd Gminy będzie nieczynny
12 czerwca Urząd Gminy będzie nieczynny
Platforma Żywnościowa - giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi
Platforma Żywnościowa - giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi

W marcu rozpoczęła działalność Platforma Żywnościowa, która powstała na wzór giełdy papierów wartościowych. Przedmiotem jej zainteresowania nie są akcje, lecz produkty rolnicze. 

Powstanie Platformy Żywnościowej umożliwia prowadzenie wymiany handlowej dużymi jednolitymi partiami towarów rolnych o wysokiej jakości. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT (rozliczenie w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych). W przyszłości planowane jest uruchomienie kontraktów terminowych. Kolejny cel platformy to zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego.

Szczegółowe informacje: http://platformazywnosciowa.com.pl

Poszukiwani pracownicy
-

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie poszukuje pracowników: nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz intendent.

INTENDENT - wymagane wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera. Mile widziane doświadczenie w zakresie zbiorowego żywienia dzieci oraz w zakresie pracy na ww. stanowisku.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zatrudnienie od 1 września 2020 roku.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV na adres: ppnadarzyn@nadarzyn.pl, lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 7298170.

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.

  • On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.
  • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie:

PIT – nr telefonu 22 738 07 22, 22 738 07 34, 22 738 07 09, 22 738 07 03
VAT – nr telefonu 22 738 07 11, 22 738 07 19, 22 738 07 06
CIT – nr telefonu 22 738 07 03, 22 738 07 34

 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.