Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Dom usytuowany jest w Walendowie, 22 km od Warszawy, przy trasie Warszawa-Katowice. Dom Miłosierdzia jest katolicką, niepubliczną placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego, powołaną dnia 22 lipca (Ldz. 125/EG/2007) przez przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapewniamy naszym wychowankom:
- pobyt stały lub okresowy,
- wyżywienie dostosowane do potrzeb i wieku rozwojowego,
- wyposażenie w odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku stosowne do wieku i potrzeb,
- środki higieny osobistej,
- zabawki stosowne do wieku rozwojowego,
- leczenie i zaopatrzenie w leki,
- dostęp do nauki i pomoc w nauce oraz uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, a także podręczniki i przybory szkolne,
- uczestnictwo w innych zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
- opłaty przejazdów do szkoly oraz zamieszkania w bursach i internatach,
- kieszonkowe,
- kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi.

W działalności opiekuńczo wychowawczej celem Zgromadzenia jest zapewnienie wychowankom i podopiecznym wszechstronnej pomocy materialnej i duchowej, uczenie życia zgodnego z moralnością i kulturą chrześcijańską, dążenie do ich zawodowego i życiowego usamodzielnienia.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej - całodobowej opieki wychowania, a zwłasza: zakwaterowania, wyżywienia, dostepu do kształcenia i leczenia, wypoczynku i rekreacji, poszanowania godności i tożsamości oraz prawa do wolności sumienia i wyznania.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, ma charakter koedukacyjny, dysponuje 14 miejscami.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.