Urząd Gminy w Nadarzynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Tel: 22 739 97 07
Tel./fax: 22 739 73 20

Kierownik - w. 180
Dział administracyjny i fax - w. 181
Dział świadczeń rodzinnych - w. 182, 186
Rejon: Kajetany, Walendów, Szamoty, Wola Krakowiańska, Młochów - w. 185
Rejon: Nadarzyn I i II - w. 183, 187
Rejon: Rusiec, Stara Wieś, Krakowiany, Parole - w. 184
Rejon: Wolica, Rozalin, Strzeniówka, Urzut, Kostowiec - w. 284
Księgowość - w. 188

Szczegółowe informacje dotyczące działalności oraz oferty pomocowej Ośrodka można uzyskać osobiście lub kontaktując się telefonicznie, mailowo: gops@nadarzyn.pl bądź za pośrednictwem strony www.gops.nadarzyn.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

W ramach umowy Gminie przekazane zostaną środki z Programu w łącznej kwocie 31 405,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn.zm.).

  • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.