Urząd Gminy w Nadarzynie

Informacja - odpady komunalne

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że odpady komunalne zbierane w sposób selektywny są również przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców objętych gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych (tzn.  Ci którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za odpady komunalne w Urzędzie Gminy) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38. 

Oddawanie odpadów komunalnych do PSZOK-u odbywa się na następujących zasadach:
1. Odpady budowalne, poremontowe i gruz (max 300 kg/rok) oraz opony (max 4 szt. /rok) – należy uzyskać zaświadczenie z Urzędu Gminy poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub osobiste.  (Uwaga: ważność zaświadczenia to 2 tygodnie od daty jego wystawienia) 
2. Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne - należy okazać dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Nadarzyn  (aktualny wydruk z kasy lub wydruk z konta bankowego) albo uzyskać zaświadczenie z Urzędu Gminy o złożeniu deklaracji „śmieciowej” poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub osobiste. (Uwaga: termin ważności zaświadczenia to 1 miesiąc od daty jego wystawienia)

Powyższe zasady pomogą znacznie uszczelnić system gospodarki odpadami w naszej gminie poprzez weryfikacje osób czy przedsiębiorstw, które nielegalnie oddają odpady do gminnego PSZOK-u, a tym samym podwyższają koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.