Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Zadania inwestycyjne dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1. „Budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową w Ruścu, gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”.

Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 78.000 zł oraz pożyczkę preferencyjną z możliwością umorzenia 30% po osiągnięciu efektu ekologicznego w wysokości 8.420.000 zł.

2. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3.221.838,10 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 932.334,27 zł. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 z dnia 31 maja 2017 roku.
Celem realizowanego projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
W ramach projektu na terenie Nadarzyna zostanie wybudowana: sieć kanalizacji  grawitacyjnej oraz rurociąg tłoczny na ulicach: Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata; sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompownią ścieków oraz instalacją elektryczną zasilania przepompowni na ulicach Szyszkowa i Żółwińska.

3. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3.600.154,39 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.880.123,51 zł.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0129/16-00 z dnia 11.10.2017 roku.
Celem projektu jest zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Walendowa i Nadarzyna.
W ramach projektu na terenie Walendowa zagospodarowane zostaną tereny zielone poprzez piętrowe nasadzenie drzew krzewów i żywopłotów. Powstanie również trawiaste boisko, plac zabaw, altanki, grill, ognisko i ciągi piesze. W Nadarzynie na terenie tzw. „Pastewnika” powstanie skwer, który połączy ważne dla mieszkańców funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne z ochroną istniejącego stawu. Zagospodarowanie parkowe terenu wokół poprzez piętrowe nasadzenie drzew, krzewów, bylin, roślinności klombowej, roślinności wodnej. Zostanie przeprowadzona regulacja linii brzegowej zbiornika. Dodatkowo powstanie ścieżka edukacyjna, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altanka, ognisko, ławki, ciągi piesze, oświetlenie.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.