Urząd Gminy w Nadarzynie

Dane teleadresowe Urzędu Gminy

Gmina Nadarzyn
Adres: ul. Mszczonowska 24,
05-830 Nadarzyn
e-mail: gmina@nadarzyn.pl
NIP
: 534 22 54 841

Nr rachunku bankowego (bieżący):
58 8002 0004 0050 0193 2030 0001

Nr rachunku bankowego dla podatków i opłat:
74 8002 0004 0050 0193 2030 0004

Nr rachunku bankowego dla mandatów wystawionych przez Straż Gminną:
47 8002 0004 0050 0193 2030 0005

Nr rachunku bankowego dla opłat za wywóz odpadów komunalnych:
20 8002 0004 0050 0193 2030 0006

Nr rachunku bankowego Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn” z tytułu opłaty melioracyjnej:
64 8008 0008 2008 0090 2564 0001

Urząd Gminy pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
poniedziałek od 9.00 do 18.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 - 15.00

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki, środy, piątki.

Kasa czynna w następujących godzinach:
poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Nadarzyn przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 18.00
w czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00

Sekreteriat

tel. (22) 729 81 85 w. 100, 101
fax. (22) 729 81 85 w. 109

Kancelaria

(22) 729 81 85 w. 200

Wójt Gminy

(22) 729 81 85

Zastępca Wójta Gminy

(22) 729 81 85
Sekretarz (22) 729 81 85
Skarbnik (22) 729 81 85 w. 105
Samodzielne stanowisko ds. administrowania siecią (22) 729 81 85 w. 199
Referat Realizacji Podatków i Opłat (22) 729 81 85 w. 120, 121, 122, 123, 124, 201
Samodzielne stanowisko ds. audytu (22) 729 81 85 w. 195
Referat ds. funduszy zewnętrznych (22) 729 81 85 w. 198
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych (22) 729 81 85 w. 111
Referat Urbanistyki i Architektury (22)729 81 98/ 729 81 85 w. 150, 151, 152, 153
Urząd Stanu Cywilnego (22) 729 89 17/ 729 81 85 w. 130, 131, 132
Gminny Zespół Oświatowy (22) 729 81 85 w. 190,191
 Biuro Rady Gminy i Archiwum (22)729 81 94/ 729 81 85 w. 176, 177, 179
Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych (22) 729 81 85 w. 197
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki (22) 729 81 85 w. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Referat Promocji i Rozwoju Gminy (22) 729 81 85 w. 165, 166, 167
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (22) 729 81 85 w. 160, 161, 162, 163
Referat Działalności Gospodarczej oraz filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (22) 739 73 44/ 729 81 85 w. 170, 171, 172
Referat Realizacji Budżetu (22) 729 81 85 w. 110, 112, 113, 114, 115, 116
Kasa (22) 729 81 85 w. 203
Referat Inwestycji (22) 739 97 06/ 729 81 85 w. 125, 126, 127, 128, 129
Referat Organizacyjny (22) 729 81 85 w. 196

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.