Urząd Gminy w Nadarzynie

Zadania inwestycyjne dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

1. Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Walendowie gm. Nadarzyn.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nadarzyn, Strzeniówka, Rusiec, Stara Wieś, Kajetany - etap Strzeniówka gm. Nadarzyn, w granicach administracyjnych powiatu pruszkowskiego.
3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP w Nadarzynie.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Kajetanach oraz rozbudowa stacji podciśnieniowej SP1 i dwa przejścia przewodami kanalizacji podciśnieniowej pod drogą krajową nr 8 w Nadarzynie.
5. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Młochowie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Rozalina i Młochowa.
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie przy ulicy Turystycznej.
7. Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr. = 350 m3/d i kanalizacji sanitarnej w Wolicy.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 202.000,00 zł.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie w ul. Fiołkowa i Malwy dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.
10. Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś - Nadarzyn - odcinek poza aglomeracją - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 465.444,00 zł.
11. Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś - Nadarzyn - obszar aglomeracji - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 305.038,00 zł.
12. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.147.600,00 zł, słownie złotych: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych.
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica - II etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 2.692.466,00 zł, słownie złotych do: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100.
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - I etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 1.265.011,00 zł, słownie złotych do: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych 00/100.
15. Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą w wysokości 9.686,25 zł.
16. Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych na terenie Gminy Nadarzyn dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą w wysokości 41.304,60 zł.
17. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młochów dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki kwotą w wysokości 212.175 zł.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.