Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Płacę podatki, tam gdzie mieszkam

Gdy Twój adres zameldowania i adres zamieszkania podlega pod ten sam urząd skarbowy

W takiej sytuacji nie musisz robić nic więcej niż w części B zeznania podatkowe PIT-37 wpisać aktualny na dzień 31.12.2015 roku  adres zamieszkania, np.: jesteś mieszkańcem Nadarzynie ale zameldowanym w Pruszkowie. W zeznaniu podatkowym w części B dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz adres w Nadarzynie. Nie ma potrzeby składania żadnych odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Gdy Twój adres zameldowania podlega pod inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania

W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowe PIT-37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarbowym uaktualnić adres zamieszkania składając na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U.z 2014, poz. 1161) i służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących osobistego rachunku. Formularz przeznaczony jest dla osoby fizycznej spełniającej łącznie poniższe kryteria:
- jest objęta rejestrem PESEL,
- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
- nie jest płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Reasumując formularz powyższy uzupełnia podatnik wtedy, kiedy z tytułu poprzedniego miejsca zamieszkania podlegał pod inny urząd skarbowego, np. podatnik z Warszawy, który do tej pory rozliczał się z urzędem skarbowym w Warszawie, zmienia miejsce zamieszkania do miejscowości Nadarzyn, Michałowice lub innej objętej działaniem urzędu skarbowego w Pruszkowie.

Urząd Skarbowy
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
tel. (22) 738 09 00


szczegóły dotyczące informacji podatkowej na stronie: www.is.waw.pl/Index.htm?office=18

Plik do pobrania:

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.