Urząd Gminy w Nadarzynie

Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy).

Urząd Gminy Nadarzyn, informuje w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, że zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonym przez Wójta Gminy Nadarzyn.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej jest na stronie Urzędu Gminy w zakładce Ochrona środowiska, wykaz pozwoleń na wywóz nieczystości.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania  z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Wójta do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy, Urząd będzie przeprowadzał kontrolę umów zawartych z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

drukuj (Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy).)

  • autor: Alina Gnat, data: 2020-03-05

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.