www.promocja.nadarzyn.pl

:: XXVIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Wiadomość dodana przez: Dorota (2012-12-20 13:32:05)

W dniu 27 grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24, sala konferencyjna – I p.) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn. W programie obrad przewidziano między innymi podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Nadarzynie stanowiącej własność Gminy Nadarzyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2151 o powierzchni 4526m2; ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej; uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków; zmian w budżecie Gminy na rok 2012. Projekty wszystkich uchwał: www.nadarzyn.eobip.pl
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=2740