www.promocja.nadarzyn.pl

:: Konkurs o nagrodę Orła Agrobiznesu
Wiadomość dodana przez: Dorota (2012-12-13 10:59:28)

W dniu 12 grudnia 2012 roku, w Warszawie, miała miejsce uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród Orła Agrobiznesu i Promotorów Orła Agrobiznesu. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie otrzymał pierwszą z tych nagród - Orła Agrobiznesu. Natomiast za promowanie firmy ze swojego regionu na arenie ogólnopolskiej oraz rekomendowanie Banku Spółdzielczego w Nadarzynie do nagrody - Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb - otrzymał wyróżnienie Srebrny Promotor Orłów Biznesu. Tytuł Orła Agrobiznesu – przyznawany jest od 2001 r. w ramach konkursu organizowanego przez warszawską Agencję Promocyjno - Wydawniczą EMS, za sukces rynkowy firmy z branży rolno – spożywczej i jej otoczenia, firmy handlowej i banku działającego na rzecz agrobiznesu. Nagrody przyznaje kapituła pod przewodnictwem posła na Sejm RP Franciszka J. Stefaniuka. W jej skład wchodzą specjaliści do spraw badań rynkowych, oceny wiarygodności, wizerunku firmy, marketingu, technologów żywności, ekonomistów. Honorowym patronem konkursu jest Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak. Przy ocenie poszczególnych firm brana jest pod uwagę przede wszystkim skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi.

Na podstawie: www.aems.pl
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=2727