www.promocja.nadarzyn.pl

:: ZTM - informacja
Wiadomość dodana przez: Justyna (2011-07-27 12:12:04)

Od 16 sierpnia 2011 r. zacznie obowiązywać nowa taryfa przewozowa oraz nowe wzory biletów. Zostaną zmienione ceny wszystkich biletów, oprócz Biletu Seniora. Ze starych biletów krótko - i długookresowych, w tym także tych wycofywanych z obiegu będzie można nadal korzystać, jednak pod jednym warunkiem – muszą zostać skasowane lub aktywowane przed 16 sierpnia br. Szczegóły: czytaj w więcej.Pasażerowie, którzy przed zmianą taryfy kupili oraz aktywowali lub skasowali bilety czasowe, krótkookresowe i długookresowe; w tym także likwidowane bilety: 30-dniowe na jedną linię, 7- i 14-dniowe oraz 90-minutowe, będą mogli z nich korzystać, aż do końca terminu ich ważności.

Zakup kolejnego biletu, tego samego rodzaju i typu, przed wejściem w życie taryfy (podczas trwania ważności poprzedniego kontraktu), pozwoli na automatyczne przedłużenie terminu ważności biletu zakodowanego na WKM o kolejne 3, 7, 14, 30 a nawet 90 dni. Nie będzie natomiast możliwe zakodowanie trzeciego kontraktu.

16 sierpnia nie będzie już można kasować i aktywować biletów jednorazowych i czasowych ze starej taryfy. Pasażerowie zostaną o tym poinformowani za pomocą specjalnych komunikatów. Przy próbie posłużenia się np. nieważnym biletem kartonikowym na wyświetlaczach kasowników i w bramkach metra pojawi się napis – „poza dozwolonym terminem użycia”. Bilety krótkookresowe, długookresowe i długookresowe na jedną linię pozostaną ważne do końca terminu ich ważności.

Osoby legitymujące się nieważnym dokumentem przewozowym muszą się liczyć z konsekwencjami i koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 180 zł (50-krotność ceny biletu jednorazowego).

Nieaktualne bilety kartonikowe, które nie zostały skasowane lub aktywowane, pasażerowie będą mogli oddawać we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, przez 6 miesięcy od wejścia w życie nowej taryfy. Natomiast bilety zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej będzie można zwracać w punktach przy ul. Żelaznej i stacji metra Świętokrzyska, a w soboty dodatkowo w POP-ie na stacji metra Centrum. Za zwroty biletów nieskasowanych/nieaktywowanych nie będzie pobierana opłata manipulacyjna.

Tradycyjnie, opłatę manipulacyjną w wysokości 20 proc. wartości nominalnej biletu (jednak nie więcej niż 50 zł) trzeba będzie zapłacić za zwrot biletów długookresowych, które zostały już aktywowane.

Ostateczną cezurą będzie 10 lutego 2012 roku, wtedy wszystkie bilety ze starej taryfy utracą ważność i nie będzie można ich już zwracać w kasach ZTM.

Żródło: www.ztm.waw.pl
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1952