www.promocja.nadarzyn.pl

:: ZUK - OGŁOSZENIE
Wiadomość dodana przez: Dorota (2010-10-11 14:28:18)

W związku z uruchomieniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeniówka, Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie informuje:
I. w celu włączenia posesji do kanalizacji sanitarnej należy:
1. zgłosić się do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie przy ul. Granicznej 4 celem podpisania umowy na zrzut ścieków sanitarnych.
2. do podpisania umowy należy przedstawić: protokół lub oświadczenie o wykonaniu przyłącza od budynku do studni podciśnieniowej, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, dzierżawa, zarząd, wynajem itp.),  numer wodomierza lub urządzenia mierzącego przepływ ścieków, stan wodomierza, dokument potwierdzający tożsamość.
II. Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie udziela informacji dotyczących podłączenia w siedzibie Zakładu: ul. Graniczna 4 lub pod nr tel. 22 739-42-00 w godz. pon. 9.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. UWAGA!
Art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.  
Z.U.K. NADARZYN


adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1601