www.promocja.nadarzyn.pl

:: INFORMACJA O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Wiadomość dodana przez: Dorota (2009-11-30 09:52:06)

Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że w dniach 7 – 14 grudnia 2009r. zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Nadarzyn zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe przewidziane do wywiezienia należy wcześniej zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych, tel. (022) 739 42 00; czynny: w  pon. 900– 1700 i od wt. do pt. w godz. 800– 1600. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpłatnie. Harmonogram: patrz w więcej.Miejscowość

Termin wywozu

WOLICA

WALENDÓW

Poniedziałek

  7  grudnia  2009 r.

w godz. 800 – 1200

SZAMOTY

KAJETANY

Wtorek

 8  grudnia  2009 r.

w godz. 800 – 1200

STRZENIÓWKA

STARA WIEŚ

RUSIEC

Środa

  9  grudnia  2009 r.

 

w godz. 800 – 1200

URZUT

ROZALIN

MŁOCHÓW

Czwartek

   10  grudnia  2009 r.

 

w godz. 800 – 1200

PAROLE

KRAKOWIANY

WOLA KRAKOWIAŃSKA

Piątek

   11  grudnia  2009 r.

 

w godz. 800 – 1200

NADARZYN I

NADARZYN II

Poniedziałek

 14  grudnia  2009 r.

w godz. 800 – 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe należy zapakować (zawiązać) i wystawić przed posesją w godzinach. 800 – 1200 , skąd zostaną następnie zabrane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych z Nadarzyna.

Odpadami wielkogabarytowymi są:

a)    zużyty sprzęt gospodarstwa domowego ( armatura sanitarna)

b)    stare meble

c)    stolarka budowlana ( okna, drzwi).

Inne odpady powstające w gospodarstwach domowych nie będą odbierane i należy utylizować je w sposób odmienny:

·     Niewielkie odpady komunalne, opony i inne wyroby z gumy, odpady budowlane i tzw. „zielone” należy utylizować indywidualnie za pośrednictwem firm wywożących odpady komunalne.

·     Pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne (opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych, olejach, akumulatory i baterie, przeterminowane leki, świetlówki itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Odpady te są nieodpłatnie przyjmowane przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Graniczna 4 w Nadarzynie, w środy, w godzinach 1000 – 1400, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. (022) 739 42 00). Dowóz odpadów tego rodzaju organizuje właściciel na własny koszt.
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1315